2016_12_01_fujihigashi_schoolname.jpg 富士東高校の校名プレート!