2016_03_01_shizuokahigashi_schoolname.jpg 静岡東高等学校の校名プレート!